Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkeslivetChevronRight
  4. FagarbeiderChevronRight
  5. Hva er hensikten med å dokumentere?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er hensikten med å dokumentere?

Gjennom dokumentasjon skaper vi sammenheng i arbeidet – mellom det som ble planlagt, det som er utført, og det videre arbeidet. For å kunne dokumentere, må man blant annet observere. Da er det lettere å oppdage eventuelle feil, mangler og avvik.

Ringpermer

I et yrke der man arbeider med mennesker, er det spesielt viktig at det man gjør, er faglig forsvarlig. Gjennom dokumentasjon sikrer vi kvaliteten på det arbeidet vi utfører. I barnehagen observeres og dokumenteres et barns utvikling og samspill med andre. Det gjør det lettere å oppdage eventuelle avvik og iverksette tiltak for oppfølging der det er nødvendig.

Når vi dokumenterer viktige opplysninger, er det mulig å etterprøve det som har blitt gjort. Dersom det er tvil om en pasient har fått hjelp på riktig måte, kan vi gå tilbake i pasientens journal og finne opplysninger om hva som faktisk ble gjort. Dette er betryggende for både den opplysningene gjelder, og for den som har utført arbeidet og dokumentert dette korrekt.

Eksempel
Det er oppdaget et sår hos en pasient. En bestemt metode for sårbehandling benyttes og såret observeres hver dag i forbindelse med stell av såret. Observasjonene noteres ned og sammenlignes. Gjennom det som er dokumentert, kan man reflektere over om metoden for sårbehandling fungerer. Det danner grunnlag for videre arbeid. Noen ganger kan man dokumentere at det man har utført, fungerer, mens andre ganger må mål og metode endres.

Utfordringer til deg

  1. Lag et tankekart over fordelene med å dokumentere.
  2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man unnlater å dokumentere? Skriv ned fem eksempler.

Læringsressurser

Fagarbeider