Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjetteringChevronRight
  4. VarekostnadsbudsjettetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Varekostnadsbudsjettet

Salgsbudsjettet er en oversikt over salget av varer og tjenester basert på de prisene markedet er villig til å betale. Varekostnadsbudsjett inneholder «de samme varene», men de er beregnet til inntakskost. Vi snakker altså om vareforbruket.

Frustrert dame som sitter ved et bord med en sparegris foran seg. Foto.

Det er naturlig at det er innkjøpsavdelingen som beregner varekostnadene ettersom det er den avdelingen som forhandler fram innkjøpene fra leverandørene.

Arbeidet med beregning av varekostnadene

Birger Innkjøp forhandler kontinuerlig med bedriftens leverandører om de beste innkjøpsavtalene. Dette dreier seg både om årsavtaler, kvantumrabatter og gode priser på enkeltkjøp.

Ettersom han nå har mottatt en budsjettert omsetning per varegruppe for neste år, vil han med rimelig sikkerhet kunne beregne innkjøpskostnadene for disse varegruppene. Han tar også hensyn til kostnader som frakt, toll og så videre som knytter seg direkte til innkjøpene.

Dekningsbidraget på de enkelte produktene kan variere, men den totale dekningsgraden per varegruppe er relativt stabil. Han sjekker dette med de gjeldende avtalene. Han ser at det er grunnlag for å redusere varekostnadene med 0,3 til 0,9 prosent på de forskjellige gruppene. Totalt sett utgjør dette 0,5 prosent.

Dekningsgraden på montasjen regnes som 100 prosent ettersom kundene blir belastet for alt verkstedmateriell.

Han er svært fornøyd med jobben. Oppsettet han sender til Per Leder, ser slik ut:

Budsjett for neste år – inntekter og varekostnad

Tall i hele tusen1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalÅret
Salgsomsetning3.0004.8002.4006.00016.200
- Varekostnad1.9503.1201.5603.90010.530
+ Montasje5501.0008001.4503.800
TOTALT DB1.6002.6801.6403.5509.470


Per Leder har all grunn til å være fornøyd med det han leser. Han sender oversiktene videre til regnskapssjef Ulla Regnskap som skal legge inn de faste kostnadene. Når hun er ferdig, har bedriften et komplett resultatbudsjett.

Oppgave

Hvordan påvirkes dekningsgraden hvis varekostnadene reduseres med 0,5 prosent?

Regn ut dekningsgraden per måned og per år. Hva ser du?

Læringsressurser

Budsjettering