Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. ProduktkalkylerChevronRight
  4. Hvordan kan vi finne riktig pris?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvordan kan vi finne riktig pris?

Hva er «riktig» pris på vårt produkt? Prisen bør være riktig både for bedriften og kundene.

Bilde av tilbudsplakat

Hvordan fastsetter vi prisen?

Selv om en bedrift ofte står fritt til å sette den prisen den ønsker på en vare eller en tjeneste, er det flere hensyn å ta:

  • Prisen må være slik at kundene mener det er samsvar mellom produktet og prisen.
  • Prisen må være slik at bedriften får nok inntekter til å gå med overskudd og får dekket kostnadene sine.

Les om inntekter og pris her.

Det er svært viktig at bedriften vurderer nøye hvilken pris den skal ta. Vi må vurdere prisen ut fra en helhet og se den i sammenheng med andre konkurransemidler.

Metoder for å fastsette pris

Prisen kan være kostnadsbasert, markedsbasert (etterspørselsbasert) og konkurransebasert. Ofte kombineres de tre metodene.

En annen form for prissetting er dynamisk prissetting. Ved dynamisk prissetting er det ikke en fast pris på produktet – selgeren og kjøperen forhandler og blir enige om prisen.

Vi kan også snakke om psykologisk prising. Da settes prisen så nær forbrukernes «terskelverdi» som mulig, uten å gå over den. Prisen kan bli oppfattet som lav uten at den egentlig er det.

Tenk over

Mange priser ender på 9 eller 99 – for eksempel lavprisbillett til kr 499,– på fly eller tog. Det er svært sjelden vi ser prisen kr 501,–! Vi oppfatter en billettpris som begynner med 4 som billigere enn en som begynner med 5, selv om forskjellen er helt ubetydelig. Det kan komme av at vi leser fra venstre mot høyre, og da får det første tallet størst betydning. Vi har også en tendens til å runde av prisene nedover. Dessuten oppfatter vi gjerne priser som ender på 9 eller 99 som tilbudspriser, og vi tror dermed at vi gjør et godt kjøp fordi produktet vi kjøper, egentlig er mer verdt. Et annet fenomen er at et rundt beløp, for eksempel kr 10 000, kan oppleves som dyrere enn kr 10 132!

Læringsressurser

Produktkalkyler