Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. Etiske retningslinjerChevronRight
 4. Etiske retningslinjer i en servicebedriftChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Etiske retningslinjer i en servicebedrift

Etiske retningslinjer må ta utgangspunkt både i bransjen det gjelder, og den aktuelle bedriften.

Dame kledd ut som politi som ikke vil motta penger. Foto.

Innholdet i de etiske retningslinjene

Innholdet i de etiske retningslinjene vil variere fra bedrift til bedrift. Bedrifter er ulike, og de arbeider i ulike bransjer. De konkrete etiske retningslinjene må derfor ta utgangspunkt i både bransjens og bedriftens særegenheter.

Alle i bedriften vil ha noe å bidra med når det gjelder hvilke etiske retningslinjer bedriften skal ha. I tillegg til selve reglene må oppfølgingen av retningslinjene beskrives. Brudd på retningslinjene må dokumenteres, og det må få konsekvenser. Det vil si at det må være bestemte reaksjoner fra bedriftens side når noen bryter retningslinjene.

NHOs forslag til punkter i etiske retningslinjer

Interessekonflikter

 • forskjellsbehandling av familiemedlemmer
 • arbeid for eller eierinteresser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører
 • privat bruk av bedriftens eiendeler
 • forretningshemmeligheter
 • gaver til og fra forretningsforbindelser

Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter

 • holde avtaler og oppfylle forpliktelser
 • omtale av konkurrenter
 • opplysninger om feil og mangler
 • forretningsmetoder
 • respekt for konkurranselovgivningen

Forholdet til medarbeidere

 • respekt, ansvar, trygghet
 • åpenhet for kritikk
 • samarbeid
 • relevant likebehandling

Rutiner når det gjelder etikk

 • krav til lederoppfølging og opplæring
 • reaksjoner og oppfølging av brudd på retningslinjer

Spesielle forhold for internasjonalt engasjerte bedrifter

 • For bedrifter som arbeider internasjonalt, vil det være flere forhold som kan kreve dekkende retningslinjer, blant annet forholdet til menneskerettigheter og spesielle utfordringer knyttet til korrupsjon.
 • Det kan også være nødvendig med spesiell oppmerksomhet på takt og tone i andre land hvor man opererer.

Læringsressurser

Etiske retningslinjer