Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig fra naturfagChevronRight
  4. VerktøyChevronRight
  5. E-forelesninger i naturfagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

E-forelesninger i naturfag

Her finner du alle e-forelesningene samlet.

Jente ligger på magen på gresset med PC. Foto

Forskerspiren

Undersøkelser, måling og måleusikkerhet x

Labøvelser x

Sikkerhet i laboratoriet x

Sikkerhetsdatablad x

Bærekraftig utvikling

Dioksiner x

PCB x

Bromerte flammehemmere x

Ernæring og helse

Atomer og bindinger x

Organiske stoffer x

Celleånding x

Karbohydrater x

Fett x

Proteiner x

Vitaminer x

Mineral- og sporstoffer x

Vann x

Fordøyelsen x

Enzymer x

Helse og livsstil x

Stråling og radioaktivitet

Fra Big Bang til nå x

Lyset til stjernene x

Lys x

Absorpsjon og emisjon x

Sola x

Ozonlaget x

Radioaktivitet x

Aktivitet og halveringstid x

Medisinsk bruk av stråling x

Tolkning av stråling fra verdensrommet x

Stjerners liv og død x

Lysstyrkemetoden x

Parallaksemetoden x

Energi for framtiden

Energi x

Energilagring x

Vindenergi x

Vannenergi x

Fossile energikilder x

Effekt og verknadsgrad x

Arbeid x

Solfangere x

Solceller x

Varme x

Varmepumper x

Redoksreaksjoner x

Batterier x

Brenselceller x

Bioenergi x

Kjemisk lagring x

Hydrogen x

Bioteknologi

DNA-test x

Genmodifisering x

Genterapi x

Læringsressurser

Verktøy

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?