Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Feltarbeid – vi undersøker et økosystemChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Feltarbeid – vi undersøker et økosystem

I feltarbeidet skal du undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem. Det vil si at du skal studere hvordan miljø og utvalg av arter endrer seg over tid, for eksempel etter snauhogst eller når en åker legges brakk. Her finner du forslag til hvordan feltarbeidet kan gjennomføres.

Fangst av smådyr i vannet med håv. Foto.

Læringsressurser

Feltarbeid – vi undersøker et økosystem