Hopp til innhold

  1. Home
  2. KinesiskChevronRight
  3. Introduksjon til kinesiskChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Introduksjon til kinesisk

Kinesisk kan være et krevende språk å lære, først og fremst på grunn av skriftspråket. Kinesisk er helt ulikt norsk, men har også trekk som vi lett kan forholde oss til.

Lærer og elev foran tavle. Foto.

I introduksjonsdelen til kinesisk får du en første innføring i det kinesiske språket, inkludert kinesisk uttale, grammatikk og skriftspråk.

Kinesisk er et tonespråk, der tonen på hver stavelse er meningsbærende. Dette kan være noe uvant for oss. Samtidig er det forholdsvis enkelt å forholde seg til uttalen av konsonanter og vokaler.

Kinesisk grammatikk er mindre «komplisert» enn for eksempel norsk grammatikk, i den forstand at man ikke bøyer ord, for eksempel verb. I stedet legger man til andre funksjonsord, og ordstillingen er ofte viktig.

Det kinesiske skriftspråket oppsto rundt 1200 fvt. og har opphav i bildemessige framstillinger. Slike tegn er imidlertid i mindretall i dag. Når du lærer kinesisk, må du både huske hva hvert eneste tegn betyr, og pugge uttalen av det.

Læringsressurser

Introduksjon til kinesisk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?