Hopp til innhold

 1. Home
 2. KinesiskChevronRight
 3. Leksjon 6: Å handle klærChevronRight
 4. Å handle klær – grammatikkChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lære grammatikken til leksjonen Å handle klær.

 

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

 • kunne snakke om tidsrom der noe har eller ikke har skjedd
 • kunne bruke konstruksjonen 是…的
 • kunne bruke uttrykket 不了 for å uttrykke at en handling ikke lar seg gjøre
 • kunne bruke enkle retningskomplementer
 • kunne bruke ordet 一点 i betydningen «litt mer ... enn»
 • vite når man utelater nomen på kinesisk
 • kunne bruke konstruksjonen 就…吧 til å uttrykke at du går for en gitt ting
 • vite hvordan du bruker uttrykket 另一边
 • kunne bruke konstruksjonen 虽然…可是… i betydningen «selv om ..., så ...»
 • kunne uttrykke prisrabatter i prosent