Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som mulighetChevronRight
 4. SkjønnlitteraturChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur er fiksjon, det vil si litteratur som er oppdikta. Fra gammelt av deler vi inn skjønnlitterære tekster i tre hovedgrupper: episke, lyriske og dramatiske tekster.

Tre personer ligger i gresset ved en innsjø og leser. Det er sommer og sol. Skog i bakgrunnen. Foto.

Begrepet skjønnlitteratur

Uttrykket er lånt fra fransk, der "belles-lettres" er den vakre litteraturen, det vil si den litteraturen som har til formål å gi leseren en estetisk opplevelse.

En annen betegnelse for skjønnlitteratur er fiksjonstekster. Denne betegnelsen fokuserer på at skjønnlitterære tekster er diktning.

Tre hovedgrupper skjønnlitteratur

Fra gammelt av deler vi inn skjønnlitterære tekster i tre hovedgrupper: episke, lyriske og dramatiske tekster. Til den episke diktninga regner vi alle typer fortellinger. Den lyriske diktninga omfatter dikt av alle slag, både med og uten musikk. Og dramatisk diktning er all diktning som blir spilt på en scene slik at tilskuerne kan få oppleve handlinga "på direkten".

Gamle begreper – som fortsatt er aktuelle!

Begrepene episk, lyrisk og dramatisk sier noe om hvordan tekstene opprinnelig ble framført: Et epos er ei lang heltefortelling i bunden form som ble formidla muntlig av en forteller, diktet ble deklamert til lyremusikk, og dramaet ble spilt utendørs i store amfiteatre.

Denne tradisjonelle inndelinga fungerer fremdeles godt, og mange skjønnlitterære tekster kan uten problemer plasseres innenfor ei av de tre hovedgruppene. Men i dag er fortellinger like mye skriftlige som muntlige. Mye lyrikk blir fortsatt sunget til musikk, men i tillegg fins det mange dikt som bare skal leses. Og dramascenen finner vi i dag både i teatersalen, i radioen, på kino, på tv og på alle mulige andre skjermer – men fortsatt også utendørs.

Emner

Skjønnlitteratur

 • Episk diktning

  Lær å analysere innhold og form i fortellinger.

 • Lær om dramasjangrer og om handling, konflikt, dramaturgi og personer i et drama.

 • Lyrisk diktning

  Lær hvordan du kan analysere innhold, form og virkemidler i et dikt, og hvordan du kan sammenligne to dikt.