Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
 4. Naturbasert reiseliv og aktivitetChevronRight
 5. Friluftsliv og naturbasert reiselivChevronRight
 6. Fordypningsoppgaver om allemannsrettenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fordypningsoppgaver om allemannsretten

Hva kan du om allemannsretten? Her finner du spørsmål om allemannsretten som du skal svare på.

Paragraftegn. Tegning.
 1. Hva er forskjellen på innmark og utmark?
 2. Du er ute og padler på elva Rotna, som går gjennom skogområdene på Finnskogen. Kan du gå i land hvor du vil?
 3. Kristina og Marie er ute i skogen på fottur en varm sommerdag. De blir skikkelig svette og har lyst til å bade i et tjern de kommer til. Kan de bade fritt i dette tjernet?
 4. Simen og Anders elsker å stå på vannski. De bruker å leke seg på Mellomtjernet. Det er et lite tjern, ca. 200 meter bredt og 500 meter langt. Har de lov til å bruke motorbåt på dette vannet?
 5. Er allemannsretten truet på noen måte?
 6. I hvilken lov er allemannsretten lovfestet?

Læringsressurser

Friluftsliv og naturbasert reiseliv