Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert tjenesteytingChevronRight
  4. Naturbasert reiseliv og aktivitetChevronRight
  5. Friluftsaktiviteter – planlegging og gjennomføringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Friluftsaktiviteter – planlegging og gjennomføring

Hva slags friluftsaktiviteter foretrekker du? Dette emnet handler om vanlige aktiviteter vi forbinder med friluftsliv. Hvis du skal tilby opplevelser for andre, må du selv ha gode ferdigheter og kunne planlegge og gjennomføre friluftsaktivitetene på en sikker og bærekraftig måte.

Ungdom på padletur i solnedgang. Foto.

Læringsressurser

Friluftsaktiviteter – planlegging og gjennomføring