Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. SikkerhetChevronRight
  4. TrusselbildeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Presentasjon av oppgavene til PST

Det er flere offentlige aktører som har som oppgave å avdekke og hindre fiendtlige handlinger mot norske borgere, bedrifter og institusjoner. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvaret for sivile trusselvurderinger, spesielt når det gjelder terror og industrispionasje. I denne oppgaven skal du bli bedre kjent med PST.

Politiets sikkerhetstjeneste. Foto.
  • Her finner dere en oversikt over oppgavene til PST.

  • Det er snakk om ti ulike oppgaver. Jobb i grupper eller i par, og velg to av oppgavene.
  • Læreren sørger for at oppgavene blir jevnt fordelt i klassen, slik at så mange som mulig av de ti oppgavene blir dekt.
  • Lag en presentasjon av de to oppgavene gruppen din valgte, og framfør i klassen.

Læringsressurser

Trusselbilde