Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. VideoproduksjonChevronRight
 5. Diskuter droneklippChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Diskuter droneklipp

Bilder og videoopptak fra drone har det særlige ved seg at de blir tatt fra lufta. Se på ulike eksempler, og diskuter hvordan droneklipp kan brukes i ulike sammenhenger.

Hvordan kan du bruke droneklipp som virkemiddel i videoproduksjoner? I hvilken sammenheng tenker du deg for eksempel at dette klippet kunne vært brukt?

Her har man valgt en klar start og slutt på klippet. Kamera løftes opp langs husveggen for å skape spenning. Når dronen passerer toppen på bygget, tiltes kamera ned, og dronen stopper.

Søk og finn eksempler på droneklipp

 1. Bruk ulike søkeord på norsk og engelsk som har å gjøre med fly, luftig, videoklipp, drone, og så videre.
 2. Se gjennom videoklipp fra minst fire ulike kilder.
 3. Se gjennom minst 5 videoklipp
 4. Plasser de 5 klippene i rekkefølge fra best til dårligst.

Arbeidet kan gjøres individuelt eller i grupper.

Diskuter

 1. Skriv en begrunnelse for hvorfor og hvordan klipp 1 og 2 er bedre enn klipp 4 og 5.
 2. Diskuter hvordan videoklipp filmet med drone kan brukes som virkemiddel i videoproduksjoner. Når dere gjør det, bruk begreper som beskriver ulike utsnitt, kamerabevegelser og kamerakjøringer:
  • tilt
  • panorering
  • zoom
  • kamerakjøring fremover
  • kamerakjøring bakover
  • oversiktbilde/landskap
 3. Beskriv til slutt tre eksempler på hvordan dere mener droneklipp kan brukes. Gi ett eksempel innen journalistikk, ett eksempel innen markedsføring og ett innen underholdning.

Læringsressurser

Videoproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale