Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. VideoproduksjonChevronRight
 5. Regler for droneflygingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Regler for droneflyging

Droneflyving en hobby for stadig flere, og droner brukes også profesjonelt som et prisgunstig alternativ til filming og fotografering fra helikopter. Droneflyving er regulert både gjennom Luftsfartstilsynet og åndsverksloven.

Dronene har kommet for å bli. De blir stadig billigere og bedre, og gir deg muligheten til å se omgivelsene rundt deg i et nytt perspektiv.

Norge er ett av få land i verden som har egne regler for droneflyging. Man kan fly droner opp til 2,5 kg i Norge uten sertifikat eller godkjennelse, men det er viktig å være klar over at luftrommet over Norge er regulert av luftfartstilsynet.

Drone til lek og hobby

Bruk av droner til rekreasjon, sport eller konkurranser er fritt frem for alle som måtte ønske. Dette ansees som modellflyging. Det er likevel viktig å vite at det finnes lover og regler å forholde seg til. De viktigste reglene er:

 1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte.
 2. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
 3. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
 4. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
 5. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer.
 6. Hold en avstand på 150 meter fra folk, bygninger og trafikk (land, luft og sjø)
 7. Ta hensyn til andres privatliv. Tar du bilde eller video med dronen, må du følge personvernreglene.

Fotografering med drone

En drone har gjerne et kamera eller muligheten til å bære et kamera. Bruk av droner har vokst frem som et gunstig alternativ til helikopterbruk. Eiendomsfotografer bruker dem gjerne for å vise hvordan huset ligger plassert på tomten, i nabolaget, i forhold til sjøen eller lignende.

Det er mulig at nabohuset eller nabohagen kommer med på bildene. Ikke alle vil sette pris på det, og derfor er det viktig at du kjenner til og følger regelverket.

Du trenger ikke søke om tillatelse til å fotografere eller filme fra ubemannede luftfartøy så lenge dronen er i synsfeltet ditt og området ikke er en flyplass eller et militært område.

Regler som gjelder for hvilke avstander du har lov til å fly med drone. Illustrasjon.
Illustrasjonen viser regler som gjelder for hvilke avstander du har lov til å fly med drone.

Les mer om Dronesertifikat

Personvern og åndsverkslov

Personvernloven har ikke egne regler om filming eller fotografiering med droner, men all aktivitet med kamera faller inn under kategorien "innsamling ov personopplysninger". Dronefilming og -fotografering kan derfor sammenliknes med bruk av håndholdte fotoapparat, mobilkamera, dashbordkamera og annen mobil kamerateknologi.

Retten til eget bilde ligger i åndsverksloven, men er begrunnet i personopplysningsloven, og den gjelder også for dronefotografering og -filming: Bilder av personer kan ikke publiseres uten samtykke så lenge personen er identifiserbar. Derfor oppfordres det til at man minimerer innsamling av bilder og film hvor mennesker eller andre objekter kan identifiseres. Uten identifiserbare personer kan man altså fritt publisere bildene eller filmen.

Hvis det viser seg at man vil kunne gjenkjenne personer, skal en samtykkeerklæring fylles ut og signeres. Erklæringen bør minst innholde:

 • Navn og adresse til begge parter
 • Hvor og hvordan opplysningene skal brukes
 • Hvilke lisenser opplysningene vil bli publisert under

Læringsressurser

Videoproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale