Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Mediene i samfunnetChevronRight
  4. Makt og medierChevronRight
  5. MediemaktChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

  • kjenne til sentrale begreper for mediemakt
  • kunne analysere nyhetssendinger ut fra et mediemaktperspektiv
  • forstå hvordan redaksjonelle medier er en maktfaktor i samfunnet
  • forstå hvordan kilder og mediebrukere kan utøve mediemakt