Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
  5. Å jobbe med kommunikasjonChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvilke kvalifikasjoner som kreves dersom du vil jobbe som kommunikasjonsrådgiver
  • forstå sammenhengen mellom de behovene en oppdragsgiver har, og de arbeidsoppgavene kommunikasjonsrådgiveren utfører
  • kjenne til begrepene omdømme, internkommunikasjon, pressemelding og pressekonferanse
  • kjenne til noen bestemmelser i markedsføringsloven og de profesjonsetiske reglene som gjelder i kommunikasjonsbransjen