Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Mange ungdommer ser porno. Porno kan i stor grad være med på å forme synet vårt på seksualitet, men det blir sjelden snakket om i klasserommet. I denne læringstien skal du

  • reflektere over hvordan vi kan snakke om porno og seksualitet i klasserommet
  • få kunnskap om hva porno er, og hvordan den kan påvirke synet vårt på seksualitet
  • reflektere over hvordan pornoen kan påvirke seksualiteten vår, og hva vi kan gjøre for å motvirke det
  • få kunnskap om og reflektere over hvordan porno påvirker kulturen og samfunnet
  • lage en holdningskampanje om porno

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i flere fag, men kan egne seg spesielt godt i samfunnskunnskap, norsk, mediefag, kommunikasjon og kultur og i helse- og oppvekstfag.