Hopp til innhold

Oppgave

Kjønnsmangfold

I samfunnet møter du mange normer og forventninger knyttet til kjønn. Det kan handle om klær, oppførsel, interesser og yrkesvalg. Men hva er egentlig kjønn? Hvordan påvirker kjønnsnormene oss, og hva skjer når noen bryter disse normene?

LK20

Oppgave 1. Kjønnsnormer

Se videoen og diskuter

 1. Er det mulig å si noe om hvilken barnet i filmen har?

 2. Hvilke negative reaksjoner blir barnet møtt med når hen bryter de tradisjonelle kjønnsnormene?

 3. Hvorfor reagerer en del mennesker negativt når noen bryter tradisjonelle normer og forventninger knyttet til kjønn?

 4. Hvorfor velger faren til slutt å ta på seg en kjole? Hva tenker dere om det faren gjør her?

 5. Er det lettere for jenter å kle seg og oppføre seg maskulint enn det er for gutter å kle seg og oppføre seg feminint? Hvorfor tror dere eventuelt det er slik?

 6. Hvordan kan vi skape et samfunn der vi selv kan velge hvordan vi skal se ut og oppføre oss med tanke på kjønn – uten å være redd for negative reaksjoner?

Oppgave 2. Hva er kjønn?

Diskuter i grupper:

 1. Hva er kjønn?

 2. Hvordan er samfunnet med på å forme oppfatningen vår av kjønn? Gi konkrete eksempler?

 3. Hvordan påvirker kjønn måten vi tenker, føler og handler? Gi konkrete eksempler.

 4. Er dagens ungdommer mer åpne for at mennesker kan bryte med tradisjonelle kjønnsnormer og forestillinger om hva kjønn er enn tidligere? Gi konkrete eksempler.

Oppgave 3. Hvordan blir vi påvirket av kjønn?

Dere kan svare individuelt eller i grupper.

 1. Hvordan påvirker kjønn hverdagen deres? Start med når dere stod opp i dag tidlig og kartlegg resten av dagen så konkret som mulig. Tenk over hvordan kjønn påvirker for eksempel

  • innredningen, klær og hvor mye tid dere bruker på badet

  • interesser, fritidsaktiviteter, musikksmak, kjæreste og venner

  • kroppspråk, hvordan dere snakker, og hva dere snakker om

  • bruken av sosiale medier, hvem dere følger, og hva dere er opptatt av

  • fremtidsplaner, ønsker og drømmer

 2. Hva tror dere ville skjedd hvis dere brøt med ulike og forventninger knyttet til kjønn? Det kunne for eksempel være at dere hadde valgt klær, utseende eller interesser som er knyttet til motsatt kjønn.

  • Hvordan tror dere andre ville reagert hvis dere brøt kjønnsnormene?

  • Hvordan tror dere det ville føles å bryte med andres forventninger når det gjelder kjønn?


Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Rosa kompetanse.

Sist oppdatert 27.05.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Kjønnsmangfold