Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne stien, skal du

    • kunne identifisere viktige kjennetegn ved visuelt språk, som linjer, former, bruk av luft, tekstur, struktur og farger
    • kunne bruke matematisk kunnskap i arbeid med grafisk design
    • kunne planlegge og lage et mønster med et uttrykk for bruk til et bestemt formål