Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Lær deg å utvikle og redesigne nettsider med kjernemodellen, en modell for å lage nettinnhold tilpasset brukeren.

Når du har jobbet med læringsstien, skal du ha lært

  • hva kjernemodellen er, og hvordan den kan brukes til å utvikle eller redesigne en nettside
  • å vektlegge brukeren og brukeroppgaver i utviklingen av en nettside
  • enkel prototyping og brukertesting