Hopp til innhold

Saemiengïele mubpiengïeline, saemien 4 (SR jåa3) – ferdig 2024

    Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.