Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Faktorisering

Løs oppgavene nedenfor uten bruk av digitale verktøy. Oppgavene med flerledda uttrykk kan du også prøve å løse med CAS.

Uttrykk som består av bare ett ledd

1.6.1 Faktoriser uttrykkene

a) 36

vis fasit

=2·2·3·3

b) 18a2b3

vis fasit

=2·3·3·a·a·b·b·b

c) 4x2

vis fasit

=2·2·x·x

d) 49ab2

vis fasit

=7·7·a·b·b

Uttrykk som inneholder flere ledd

1.6.2 Faktoriser uttrykkene

a) 18x+9

vis fasit

=2·3·3·x+3·3=92x+1

b) 4a2-2a

vis fasit

=2·2·a·a-2·a=2a2a-1

c) -3a-6a2

vis fasit

=-3a(1+2a)

d) 3b2-6b+18

vis fasit

=3b2-2b+6

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 06.04.2018

Læringsressurser

Faktorisering