Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Ittens fargekontraster

Opplevelsen av en farge er avhengig av hvilke farger den står sammen med. Johannes Itten eksperimenterte systematisk med hvordan farger virker på hverandre. Han utviklet en fargelære der han deler inn i sju ulike fargekontraster.

Læringsmål:

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til Ittens sju fargekontraster
  • kunne bruke fargekontraster i ulike sammenhenger
  • forstå hvordan du kan bruke fargekontraster i eget skapende arbeid for å påvirke fargeopplevelsen