Hopp til innhold

Oppgave

Bryt regler for typografiske avstander

Kopier en liten sak og et bilde fra en nettavis, og bryt regler for typografiske avstander.

LK20
En fuglefigur med briller leser i en ordbok. Illustrasjonsfoto.
  • Bruk minst to spalter og sett opp tekst og bilder med god lesbarhet. Bruk grep du har lært så langt.
  • Gjør ordavstanden mindre enn trackingen (bokstavavstanden). Hvordan ble det å lese teksten?
  • Gjør linjeavstanden mindre enn ordavstanden. Hva synes du om resultatet?
  • Prøv å bryte avstandshierarkiet på flere måter og tenk over om det er noen av avstandsreglene det ikke er så nøye å følge.
  • Du kan gjerne samarbeide og diskutere med en medelev.
Sist oppdatert 07.05.2018
Skrevet av Ellen Johansen

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter