Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne anvende begreper som beskriver skrift

  • kunne beskrive kjennetegn ved ulike skriftgrupper

  • kjenne til begrepene lesbarhet og emnebetoning

  • kunne vurdere emnebetoning og lesbarhet opp mot hverandre for å bestemme hva som best underbygger et budskap