Hopp til innhold

Fagartikkel

Bildebruk i grafisk design

Bevegelse i medieuttrykk kan skapes ved at bilder, tekst og grupper har tydelige retninger. Med unntak av animasjoner eller andre typer bevegelige uttrykk består grafisk design av statiske flater. Det betyr at bevegelsen vi snakker om, er en illusjon.

Togdør med pil og design. Bilde.

Det er du som designer som er sjefen og bestemmer retningen på mottakerens blikk.

Piler er svært effektive for å vise retning, men passer ikke alltid så godt inn. Da er det greit å kunne litt om hvordan sammensetning av elementer kan skape former og bevegelse.

Generelt kan man si at horisontale linjer skaper ro og stabilitet. Diagonale linjer gir følelsen av bevegelse og fart, mens vertikale linjer uttrykker formalitet og oppmerksomhet.

Bilder som i seg selv har framtredende linjer, kan også brukes for å understreke retninger og lede blikket.

Retninger i bilder. Grafisk design.

Enkelte bilder har tydelige linjer.

Hvilke horisontale og vertikale linjer ser du i dette magasinoppslaget?

Magasinoppslag. Bilde.

Blikkretning

Hvis du skal bruke bilder med tydelige retninger, må du være oppmerksom på hvilken vei bevegelsen går. Som hovedregel ønsker vi fokus inn mot midten av komposisjonen, slik at vi beholder mottakerens oppmerksomhet på flaten. En bil på full fart ut av komposisjonen kan fort sende mottakeren bort fra budskapet ditt.

Hvis du skal bruke bilder av mennesker eller dyr, må du være oppmerksom på hvilken retning de beveger seg i – og ikke minst hvor blikket deres går. Det er medfødt at vi er nysgjerrige på hva andre mennesker ser på, og blikket dras mot det punktet.

Bursdagsinvitasjon. Grafisk design.
Bursdagsinvitasjon. Grafisk design.

Hvilket av disse bursdagskortene synes du leder blikket best mot budskapet?

Hvis du vil lede mottakerens blikk i en bestemt retning, kan du sette inn et bilde av et ansikt som ser i den retningen. Kunnskapen kan du også bruke til å framheve bestemte elementer eller områder i komposisjonen din ved å

  • la ansikter se i den retningen
  • la objekter ha fart i den retningen
  • bruke piler eller peke dit du vil ha fokus

Speilvending av bilder

En del bilder kan speilvendes for å få retningen til å fungere bedre på den siden vi har tenkt å bruke dem. Hvis du gjør det, bør du sjekke nøye

  • at ikke bildet inneholder tekst og tall som blir speilvendte
  • at ikke klokker, smykker og knapper havner på feil side
  • at kjente ansikter og bygninger er gjenkjennelige (ingen ansikter er helt symmetriske)
Tre bilder som kan være speilvendte. Bilde.

Ett av disse bildene er trolig speilvendt. Ser du hvilket?

Sist faglig oppdatert 05.07.2017
Skrevet av Ellen Johansen

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter