Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Mediebransjen

I mediebransjen finner vi mange ulike yrker. For alle yrker er det lover og etiske retningslinjer som må følges. Krav til kunnskaper og ferdigheter varierer fra yrke til yrke, men til syvende og sist handler det om å kommunisere et budskap til en sluttbruker.

Kommunikasjonsvirksomhet

Kommunikasjonsbransjen er i rask vekst. I løpet av de siste 15 årene har medlemsmassen i kommunikasjonsforeningen nær fordoblet seg. En kommunikasjonsrådgiver har ansvar for å lage og spre informasjon om en virksomhet.

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet