Hopp til innhold

Fagartikkel

Oppbygging av journalistiske tekster

Når journalisten skal skrive en sak, tar hun eller han i bruk ulike skrivemodeller. Det gjør det lettere å disponere teksten.

Kollegaer med bærbar datamaskin. Foto.

Oppbygging av saken

En avissak blir bygd opp med tittel, ingress, brødtekst, bilde og bildetekst. Det er viktig at det er sammenheng mellom de ulike elementene. Gjennom en tydelig tittel og ingress skal journalisten vekke interesse, og leseren skal få nok informasjon til å vite hva saken handler om. Brødteksten gir flere detaljer og mer utfyllende bakgrunn om saken.

Oppdelt trekant som inneholder tittel, ingress og brødtekst. Illustrasjon.

Skrivemodellen den omvendte pyramiden

Den omvendte pyramiden

Journalisten velger skrivemodell ut fra hvilken type sak hun eller han jobber med. Nyhetsartikler skrives stort sett etter skrivemodellen den omvendte pyramiden. Her presenteres den viktigste informasjonen først, i tittelen og ingressen.

Selve hovedpoenget kommer i tittelen. Ingressen skal inneholde sentrale og viktige opplysninger, som hvem og hva saken handler om. I brødteksten gir journalisten flere detaljer og bakgrunn for saken. Opplysningene i saken sorteres altså etter viktighet, det minst viktige skal stå til slutt.

Fisken

Modell med en fisk med et stort gap. Tekst går inn mot de ulike delene av fisken. Illustrasjon.

Skrivemodellen fisken

Reportasjen har en annen oppbygging. Veldig ofte blir skrivemodellen fisken brukt. Fisken har et hode og en kjeft med et kraftig bitt. Saken begynner med et anslag eller en fengende åpning som er interessevekkende.

Midtpartiet, eller fiskens kropp, gir utdypende og forklarende informasjon. Et godt poeng spares gjerne til slutt og kan sammenlignes med en snert med halestykket.

Begreper

  • Tittel: signaliserer hva saken handler om
  • Byline: navnet på den som har skrevet saken
  • Ingress: gir svar på de viktigste spørsmålene leseren har, maks. 30 ord
  • Brødtekst: utdypende tekst som deles opp i avsnitt
  • Mellomoverskrift: en mindre overskrift som markerer et hovedavsnitt i brødteksten og sier noe om innholdet i avsnittet
  • Bildetekst: forteller hva bildet viser og gir utdypende informasjon
Sist faglig oppdatert 15.11.2019
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen, Ragnhild Risholt Kleppe og Jostein Saakvitne

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell