Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvorfor språket er en viktig del av den nasjonale identiteten
  • kjenne til ulike syn som kommer til uttrykk i språkdebatten på 1800-tallet, på hvordan et norsk skriftspråk bør utvikles
  • forstå sammenhengen mellom språkutvikling og demokrati, og kunne formidle dette skriftlig og muntlig