Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva kan omsorg være?

Omsorg er et begrep som innbefatter mye, som omsorg for andre og omsorg for deg selv. Hvem gir du omsorg, og hvordan gjør du det? Hvordan vi selv reagerer på at andre viser oss omsorg, varierer også mye. Mange spørsmål dukker opp, og vi skal drøfte noen. I første rekke skal vi se hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldre.

LK06
Barn med sykkelhjelm får klem av en voksen. Foto.

Hva er omsorg?

Å vise omsorg er det samme som å bry seg om noen. Fra fødselen av er vi avhengige av at noen viser oss omsorg og tar vare på oss. Vi trenger for eksempel mat, søvn, kjærlighet og ren bleie.

Små barn trenger mye stell og omsorg. Som voksne er det vårt ansvar at de blant annet har rene klær, får nok mat og søvn, at de får frisk luft, og at de vokser opp i trygge omgivelser. Små barn trenger mye kjærlighet og trygghet for å kunne utvikle seg til sunne, trygge individer. Voksne viser barn omsorg ved å gjøre praktiske ting for dem som de ikke greier selv. Barna er avhengige av at voksne er sammen med dem og ser hva de trenger til enhver tid.

Etter hvert som barna blir større, endrer behovet for omsorg seg. De greier mer selv, og de er ikke så avhengige av andres hjelp lenger. Noen har sykdommer eller funksjonshemminger som gjør at de trenger en annen type hjelp og omsorg enn andre på samme alder. Det medfører at du kan møte ungdommer på din egen alder som trenger hjelp til blant annet personlig stell og mating.

Eksempel

En morgen du våkner, er du febervarm og veldig forkjølt.
Du tenker at det hadde vært godt å holde sengen, men har ikke samvittighet til å være hjemme. Du vet det er få voksne på jobb, og kanskje var det noe spesielt på planen i dag? Du går på jobb.

Er det riktig? Hva med smittefaren? Hva med alle barna som kan bli forkjølt, og faren for å bli enda sykere selv?

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow beskrev menneskers grunnleggende behov, og i de første leveårene er omsorg nært knyttet til det. Du finner mer om Maslows grunnleggende behov i lenkesamlingen.

Er det alltid slik?

Dessverre opplever ikke alle barn å vokse opp med trygghet og kjærlighet rundt seg. Noen voksne greier ikke å ta seg av barna sine, og det er stor forskjell på om disse barna får hjelp, hvilken hjelp de får, og hvor god hjelpen er. Det er samtidig stor forskjell på hvordan mangel på omsorg eller dårlig omsorg i barndommen påvirker barna senere i livet.

Utfordringer til deg

  1. Hvilken forskjell er det mellom omsorgsbehovet til et spedbarn og en tiåring?
  2. Hvordan er denne forskjellen mellom en tiåring og en sekstenåring?
  3. Hvordan mener du at barnehagen og skolen kan være med på å gi en god barndom?
  4. Diskuter eksempelet over med de andre i klassen.
  5. Lag et tankekart der du skriver ned det du forbinder med omsorg. Ta fram tankekartet på nytt når du er ferdig med dette temaet. Er det noe du må føye til?
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Omsorg