Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Læringsmål

  • Du kan gjøre rede for noen vanlige fritidsaktiviteter i Tyskland.
  • Du kan sammenlikne og mene noe om nordmenns og tyskeres fritidsaktiviteter.
  • Du kan fortelle om egne fritidsaktiviteter.