Hopp til innhold

Historie (Utgått) (SF vg3)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Nasjonalstat og demokrati

Nasjonalstatens oppbygging ute i Europa faller i mange sammenhenger sammen med nasjonsbyggingen og den store demokratiseringsperioden i Norge etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814.

Nasjonalstaten

Nasjonalstaten er en politisk enhet som er blitt den vanlige statsformen i Europa. Det viktigste kjennetegnet på det vi kaller «nasjonalstat», er at den bygger på ideen om et nasjonalt fellesskap.

Læringsressurser

Nasjonalstaten