Hopp til innhold

Film og filmklipp

Videoforelesning: Den industrielle revolusjonen i Norge

Denne videoforelesningen handler om industrialiseringen i Norge, med særlig vekt på tekstilindustrien. Det handler om hvordan industrien ble bygget opp, og hvordan arbeidernes forhold ble forandret. Vi trekker også linjene gjennom tekstilindustriens historie og fram til i dag.

Sist faglig oppdatert 26.10.2021
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale