Hopp til innhold

Fagartikkel

Transportforsikring

Her lærer du hvordan du går fram for å fullverdiforsikre varer under transport.

LK20LK06
For å sikre oss full erstatning ved skade på last, må vi tegne en transportforsikring

For å sikre oss full erstatning ved skade på last må vi tegne en transportforsikring.

For kostbare varer vil transportørenes godsansvarsforsikringer normalt ikke dekke det tapet som oppstår dersom varen blir skadd eller tapt under transport.

For å sikre oss full erstatning i slike tilfeller må vi tegne en transportforsikring. Vi kontakter da et skadeforsikringsselskap og oppgir verdien på varen vi ønsker å forsikre. Deretter betaler vi den forsikringspremien forsikringsselskapet krever.

Sist oppdatert 19.12.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Forsikring