Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som kjennetegner nyrealistisk litteratur
  • kjenne til noen litterære verk fra perioden
  • kunne gjenkjenne nyrealistiske trekk i tekster av Sigrid Undset og Olav Duun