Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Velg noen oppgaver i denne læringsstien som du vil jobbe spesielt med.

  Når du har fullført læringsstien, skal du

  • vite hva som kjennetegner moderistisk og postmodernistisk litteratur
  • kjenne til noen sentrale modernistiske og postmodernistiske romaner
  • kunne peke på modernistiske trekk i romaner av Knut Hamsun og Tarjei Vesaas
  • kunne peke på noen postmodernistiske trekk i romanene til Erlend Loe