Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Egenvurdering av emnet ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati

Hvorfor er ytrings- og pressefrihet en forutsetning for demokratiet vårt? Gå gjennom punktene nedenfor, og vurder egen forståelse av dette emnet.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Ansikter i profil, piggtråd, fengselsmur, skrift. Illustrasjon.

Hva har du lært om ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati?

Gå gjennom punktene og få oversikt:

 • Jeg vet at ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet som handler om å gi uttrykk for egne meninger.

 • Jeg har lært hvorfor nyhetsmediene er viktige og nyttige for samfunnet vårt, og hvorfor en fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjonene i demokratiske samfunn.

 • Jeg forstår at pressefrihet viser til pressens rett til å drive med informasjon, kritikk og debatt, uten sensur.

 • Jeg forstår hvorfor gode forhold for pressen, og beskyttelse av journalister som utfører samfunnsoppdraget sitt, sikrer et levende demokrati.

 • Jeg har lært at når pressefriheten undergraves, er det et tegn på at demokratiet svekkes.

 • Jeg vet hva pressefrihetsindeksen er, og at den gir et bilde av forholdene for presse- og ytringsfriheten i verden.

 • Jeg kan forklare hva som ligger i begrepet rasisme.

 • Jeg forstår hvordan nyhetssaker som setter søkelyset på rasisme, kan påvirke samfunnsdebatten.


Begrep

Sist oppdatert 08.03.2021
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Egenvurdering av emnet ytringsfrihet, pressefrihet og demokratiDu er her

Kildemateriale