Hopp til innhold

Film og filmklipp

Møte med ulike kulturer

Kommunikasjon med mennesker fra ulike kulturer er en sentral oppgave for fagarbeidere innen helse- og oppvekstsektoren. I denne filmen lærer du om hvordan ulike yrkesgrupper på et sykehus jobber for å sikre et helhetlig og faglig godt tilbud til pasienter med ulik kulturell bakgrunn.

LK20LK06
Sist oppdatert 23.09.2019
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Brukermedvirkning og livskvalitet