Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kommunikasjonsteori

Hva er det egentlig som skjer når mennesker kommuniserer? Hva gjør at vi forstår eller misforstår hverandre? Vi skal i dette emnet gå i dybden på hvordan vi samhandler og hvordan vi konstruerer mening. Vi ser også på hva som påvirker hvordan vi forstår verden og hverandre.

Ulike analysemodeller

Læreplanen i kommunikasjon og kultur 3 slår fast at du skal kunne velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon. I denne delen skal vi se på noen aktuelle begreper og analysemodeller.

Læringsressurser

Ulike analysemodeller