Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kommunikasjonsteori

Hva er det egentlig som skjer når mennesker kommuniserer? Hva gjør at vi forstår eller misforstår hverandre? Vi skal i dette emnet gå i dybden på hvordan vi samhandler og hvordan vi konstruerer mening. Vi ser også på hva som påvirker hvordan vi forstår verden og hverandre.

Medier

Vi skal i dette emnet ta for oss de ulike mediene og se nærmere på mulighetene og begrensningene hvert medium har. Vi starter med en historie om en gutt som utnytte digitale medier godt.

Læringsressurser

Medier