Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien skal du jobbe med syrer og baser. Du skal bli kjent med hva som kjennetegner disse stoffene, og utforske noen syrer og baser som du møter både til daglig og i det framtidige yrket ditt.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som menes med syrer og baser
  • vite hva som er sure og basiske løsninger
  • vite hvordan vi kan måle hvor sure eller basiske løsninger er
  • kunne vurdere risikoen ved bruk av syrer og baser
  • kunne forslå tiltak når det skjer uhell ved bruk