Hopp til innhold

Arbeidsmiljø og dokumentasjon (BA-BAT vg1)

Arbeidsforhold

Arbeidsforhold er vi alle i, på den ene eller den andre måten, når vi er kommer ut i arbeidslivet. Men det kan være svært forskjellig om vi er ansatte lønnsmottakere, selvstendig næringsdrivende eller ansatt i bemanningsforetak, og om vi får betalt etter timer, stillingsprosent eller arbeidsmengde.

Læringsressurser

Arbeidsforhold