Hopp til innhold

UTGÅTT - Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sykepleie for helsefagarbeideren

Helsefagarbeidere skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie. Da trengs god og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger. Med denne kompetansen blir pasientens eller brukerens helse og velvære godt ivaretatt.

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Helsefagarbeidere må ha gode fagkunnskaper om symptomer, behandling og tiltak på ulike sykdommer for å gi forsvarlig helsehjelp som fagarbeidere. De må være bevisst de vanligste bivirkningene av ulike medikamenter og kunne tilegne seg ny kunnskap rundt den enkelte pasient sin bruk av medikamentene.

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter