Hopp til innhold

UTGÅTT - Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Sirkulasjonsystemet og sykdom

Hjerte- og karsykdommer er sykdommer i sirkulasjonssystemet i kroppen. Sykdom kan oppstå i hjerte, hjerne, lunger og ulike typer blodårer.

Læringsressurser

Sirkulasjonsystemet og sykdom

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter