Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Respirasjon og sykdom

Respirasjon er de mekanismene som omfatter gassutvekslingen mellom blodet og luften vi puster inn. Dette er den ytre respirasjonen. Den indre respirasjonen er den utvekslingen av oksygen og karbondioksid som foregår mellom de minste årene og cellene i vevet i lungene.

Læringsressurser

Respirasjon og sykdom