Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal vi se nærmere på prosessen for miksing av slam og sirkulasjonssløyfen slammet går gjennom, og utstyret som brukes.

 

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • navngi hovedkomponentene i sirkulasjonssløyfen
  • beskrive komponentenes oppgave og rekkefølge i rensesystemet
  • forklare slampumpens virkemåte
  • vurdere helse- og miljøfarer i forbindelse med arbeid med slam og sirkulasjonssystemet