Hopp til innhold

Oppgave

Maktfordelingsprinsippet: Hvem har makt over hva?

I denne oppgaven skal du finne om en medierelatert sak kan avgjøres av Stortinget, av regjeringen, av domstolene, eller av pressen selv.

LK20LK06
Sist oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?