Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til noen minoritetsaviser, og forstå verdien av slike aviser
  • ha kjenneskap til mediebruk blant innvandrere i Norge
  • forstå hvordan måten minoriteter framstilles på i mediene, kan bidra til å utvikle fordommer og stigmatisere etniske grupper
  • forstå hvordan mediene kan være med på å forme minoritetenes oppfatning av seg selv