Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha jobbet med denne læringstien skal du

  • kjenne til ulike teorier om hvordan mediene påvirker holdningene og handlingene våre
  • forstå på hvilken måte og i hvor stor grad du selv blir påvirket av mediene
  • kunne anvende denne innsikten når du selv som medieprodusent ønsker å påvirke andre