Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Etter å ha jobbet med denne læringstien skal du

    • kjenne til ulike teorier om hvordan mediene påvirker holdningene og handlingene våre
    • forstå på hvilken måte og i hvor stor grad du selv blir påvirket av mediene
    • kunne anvende denne innsikten når du selv som medieprodusent ønsker å påvirke andre