Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du

  • vite hva identitet er, og hvordan identitet utvikles
  • vite hva en norm er, og hvordan sosialisering foregår
  • kunne reflektere over mulige sammenhenger mellom bruk av dataspill og mobbing eller voldelig adferd, med utgangspunkt i filmen IRL
  • forstå sammenhenger mellom mediebruk, identitet og sosialisering