Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du

    • vite hva identitet er, og hvordan identitet utvikles
    • vite hva en norm er, og hvordan sosialisering foregår
    • kunne reflektere over mulige sammenhenger mellom bruk av dataspill og mobbing eller voldelig adferd, med utgangspunkt i filmen IRL
    • forstå sammenhenger mellom mediebruk, identitet og sosialisering